Altenburg & Wymenga Ecologisch Onderzoek B.V.

Suderwei 2 - 9269 TZ Feanwâlden
0511 - 474 764
Altenburg & Wymenga Ecologisch Onderzoek B.V.
Altenburg & Wymenga Ecologisch Onderzoek B.V.

Sinds 1988 helpen wij onze opdrachtgevers met onafhankelijk onderzoek, plannen en visies voor ruimtelijke inrichting, ecologische effectenstudies, natuurtoetsen en integraal waterbeheer. Eigen (veld)onderzoek en data-analyse vormen belangrijke bronnen van kennisopbouw, inspiratie en advisering.

Voor veel vraagstukken zijn verschillende expertises nodig. We werken daarom regelmatig samen met andere partijen, zoals ingenieursbureaus, landschapsarchitecten, planologen, stedenbouwkundigen, universiteiten en onderzoeksinstituten. Zo ontstaat advies op maat, dat is gebaseerd op betrouwbare ecologische gegevens, verzameld en verwerkt volgens wetenschappelijk verantwoorde methoden.