Annie M.G. Schmidtschool

Laapersboog 9 - 1213 VC Hilversum
035 - 621 5835
Annie M.G. Schmidtschool
Annie M.G. Schmidtschool

Op de Annie M.G. Schmidtschool wordt bijzonder onderwijs gegeven waarbij volgende kenmerken worden gerespecteerd en statutair zijn vastgelegd:
respect voor de diverse levensbeschouwingen en maatschappijvisies;
toelating van kinderen ongeacht levensovertuiging (ras en sekse);
aanstelling van personeel ongeacht levensovertuiging (ras en sekse).
Alle kinderen zijn welkom. Geen mens is gelijk, maar alle mensen wel gelijkwaardig. Het ene kind is niet meer of minder dan het andere kind. Allemaal hebben ze recht op kansen en begrip.