Basisschool Jules Verne

Mariëndaalstraat 21 - 3551 CV Utrecht
030 - 244 23 88
Basisschool Jules Verne
Basisschool Jules Verne

Welkom bij OBS Jules Verne, dé openbare basisschool voor kinderen uit Ondiep en omringende buurten uit Utrecht-Noordwest. We bieden goed en modern onderwijs.

Op OBS Jules Verne ontdekken we samen de mooie wereld, nieuwsgierig en leergierig!

OBS Jules Verne is een fijne, warme buurtschool in de wijk Ondiep in Utrecht. Samen met 18 collega’s, 200 kinderen en hun ouders geven wij hier ons basisonderwijs vorm. Onze leerlingen komen uit Ondiep, Zuilen, Pijlsweerd, de Bloemenbuurt, de Tweede Daalsebuurt en Overvecht. Kortom, uit vele buurten uit Utrecht-Noordwest. We geven les aan heterogene stamgroepen, wat betekent dat kinderen met verschillende leeftijden bij elkaar in de groep zitten. Elke klas kent een leuke en goede mix in diversiteit van kinderen.

We werken projectmatig op de wereldoriënterende vakken. De basisvakken zoals rekenen en taal bieden we aan met behulp van heldere, passende instructies in combinatie met coöperatieve werkvormen. We willen de kinderen klaarstomen voor de veranderende maatschappij en staan daarom altijd vooraan als het gaat om onderwijsvernieuwing.