Basisschool St. Aegidius

Hertmerweg 26 - 7626 LW Hertme
074 - 266 49 46
Basisschool St. Aegidius
Basisschool St. Aegidius

Kinderen gaan van school met:
– een realistisch positief zelfbeeld;
– een competent gevoel;
– acceptatie en respect voor anderen waarbij zij rekening houden met de waarden en normen vanuit het katholieke geloof;
– respect en zorg voor de natuur en omgeving;
– kennis van de wereld en de culturen.

De belangrijkste taak van ons onderwijs is het verzorgen van onderwijs aan kinderen van vier tot twaalf jaar. “Samen lerend naar de toekomst”, is de visie van de St. Aegidius. Naast het verzorgen van onderwijs wil de school ook een bijdrage leveren aan de opvoeding en de vorming van de leerlingen. De onderwijsdoelen en de opvoedingsdoelen zijn in ons onderwijs zo nauw met elkaar verweven dat ze wel te onderscheiden echter niet te scheiden zijn. Opvoedingsdoelen zijn min of meer de achtergronden van onze onderwijsdoelen: zij bepalen de inhoud ervan. Vandaar dat we niet over afzonderlijke doelstellingen praten, maar de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen samennemen. We streven op onze school de volgende doelstellingen na: de kinderen voorbereiden op hun taak en hun plaats in de maatschappij door middel van het bijbrengen van kennis, verantwoordelijkheid en ontwikkeling van het gevoelsleven.