Christelijk Basisschool ’t Jok

Duinweg Hoorn 1 - 8896 KK Terschelling Hoorn
0562 - 448 787
Christelijk Basisschool ’t Jok
Christelijk Basisschool ’t Jok

Wij geven al jaren met veel plezier les op de Duinweg van Hoorn. Een sfeervolle dorpsschool, waar wij elke dag het beste uit onze kinderen proberen te halen, samen met de kinderen.

Sinds mei 2011 mag CBS ’t Jok zich Daltonschool noemen. Op school werken wij volgens het opvoedkundig en onderwijskundig concept van Dalton.
Het Daltononderwijs is gebaseerd op de vijf pedagogische ankerpunten:
– zelfstandigheid,
– vrijheid in gebondenheid/verantwoordelijkheid,
– samenwerken
– reflectie
– efficiëntie
Deze werkwijze sluit goed aan bij de hedendaagse maatschappij. Ons Daltononderwijs wil kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen werken en handelen. De kinderen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Door de zelfstandigheid van werken kan het klassikale lesgeven meer losgelaten worden. De kinderen krijgen gepersonaliseerd onderwijs, geclusterd in kleine groepjes. Hierdoor kan de leerkracht begeleiden en coachen