Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer

Dalweg 11 - 1217 HX Hilversum
035 - 624 59 91
Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer
Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer

De Groen is een protestants-christelijke school, waar iedereen die onze identiteit respecteert welkom is. Dit betekent dat onze school openstaat voor alle kinderen van wie de ouders de voorkeur geven aan protestants-christelijk onderwijs, maar ook voor de kinderen van ouders die om andere redenen voor onze school kiezen.

De christelijke traditie waarin onze school staat, komt voort uit de Bijbel en wij vragen en verwachten dat onze leerlingen hier respectvol mee om gaan. Ook willen wij de kinderen leren met respect om te gaan met andere religieuze tradities en opvattingen.

Op onze school heerst een veilige en vertrouwde sfeer die gericht is op verbinding. Vanuit een houding van respect en onderlinge waardering, wederzijds vertrouwen, eerlijkheid, behulpzaamheid, vergeving en rekening houden met elkaar werken, leren en groeien wij samen. Binnen ons onderwijs gaan wij de kinderen voor in (Bijbelse) waarden en normen. Samen vieren wij als school christelijke feesten zoals Kerst, Pasen en Pinksteren. Een belangrijk aspect binnen deze vieringen is het elkaar ontmoeten.