Christelijke Basisschool Vossersschool

Dennenweg 4 - 8881 CJ West-Terschelling
0562 - 798 001
Christelijke Basisschool Vossersschool
Christelijke Basisschool Vossersschool

Maar nu zijn we ook erg blij en trots op ons nieuwe gebouw. We hebben het laten bouwen naar de filosofie van Dalton. Hierdoor hebben we iets minder grote lokalen, maar heel veel extra werkplekken waar de kinderen rustig, alleen of met elkaar kunnen werken. Dit tweede jaar gaat naar grote tevredenheid. En de samenwerking met de andere partijen binnen de school ervaren we als een enorme verrijking.

Sinds mei 2011 mag CBS Vossersschool zich Daltonschool noemen. Op school werken wij volgens het opvoedkundig en onderwijskundig concept van Dalton.
Het Daltononderwijs is gebaseerd op de vijf pedagogische ankerpunten:
– zelfstandigheid,
– vrijheid in gebondenheid/verantwoordelijkheid,
– samenwerken
– reflectie
– efficiëntie
Deze werkwijze sluit goed aan bij de hedendaagse maatschappij. Ons Daltononderwijs wil kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen werken en handelen. De kinderen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Door de zelfstandigheid van werken kan het klassikale lesgeven meer losgelaten worden. De kinderen krijgen gepersonaliseerd onderwijs, geclusterd in kleine groepjes. Hierdoor kan de leerkracht begeleiden en coachen.