De Hoeven

Akkersleep 1-3 - 6641 WR Beuningen
024 - 677 26 04
De Hoeven
De Hoeven

Basisschool De Hoeven
Op De Hoeven werken we vanuit de visie dat kinderen beter en makkelijker leren als ze plezier hebben, zich welkom voelen en gezien worden. Dit plezier is een van de belangrijkste succesfactoren om goed tot ontwikkeling te komen.
Alle relevant informatie over de ons onderwijsconcept, kwaliteitsmanagement en de zorgstructuur leest u – naast op deze website – ook in onze schoolgids Dit is alvast de versie voor schooljaar 2022-2023.

We werken hiervoor vanuit onze acht onderwijspijlers
Ons logo hebben we extra betekenis gegeven met de gekleurde bollen – die oorspronkelijk staan voor de verschillende groepen en bouwen:

– Zelfstandigheid
– Eigenaarschap
– Differentiatie
– Sociaal-emotionele ontwikkeling
– Cognitieve ontwikkeling
– Levensbeschouwing, wereldoriëntatie en techniek
– Cultuur en creativiteit
– Vieringen

Kindcentrum De Hoeven
Samen met KION bieden wij plek aan kinderen van 2 tot 12 jaar, voor voorschoolse opvang, peuteropvang, basisonderwijs, tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang.

Daarnaast is het Techniek Lab Beuningen in ons kindcentrum gevestigd. Bovendien bieden we ruimte aan buitenschoolse activiteiten, waaronder typlessen, korfbal voor kleuters, lessen van Mad Science en programmeren in de CoderDojo.

De Hoeven is geopend van 07.30 uur tot 18.30 uur.

We hebben een peutergroep en basisonderwijs. Daarnaast is er:
– voorschoolse opvang;
– buitenschoolse opvang.