IKC De Wieden

Beulakerwiede 4 - 8033 CS Zwolle
038 - 454 27 62
IKC De Wieden
IKC De Wieden

IKC de Wieden is een Integraal Kind Centrum in de wijk Aa-landen. Wij bieden een breed scala aan voorzieningen voor kinderen, ouders en buurt. Dit betreft kinderopvang, maar ook een breed aanbod aan zorgvoorzieningen, van schoolmaatschappelijk werk tot logopedie en fysiotherapie.

In samenspraak met alle partijen die samenwerken op de Wieden werken we aan een optimale ontwikkeling van alle kinderen, zowel op cognitief als motorisch en sociaal-emotioneel gebied.

Op de Wieden wordt er veel gelezen, waarbij het voorlezen, vrij lezen en werken met rijke teksten centraal staat. Per thema worden passende teksten gezocht, filmpjes vertoond en wordt in gesprek gegaan over het thema.