Islamitische basisschool Aboe el-Chayr

Dirigentenlaan 27 - 5049 EA Tilburg
013 - 456 22 67
Islamitische basisschool Aboe el-Chayr
Islamitische basisschool Aboe el-Chayr

Wij, de medewerkers van Aboe el-Chayr hebben een opdracht; we weten welke kant we op willen met onze school en we weten ook hoe we dat willen doen. We beschrijven dit in onze missie en onze visie. Vorming van de kinderen is op onze school even belangrijk als het overdragen van kennis. Wij willen onze leerlingen zo goed mogelijk op voortgezet onderwijs voorbereiden. Dat betekent dat we, met behoud van respect voor de eigen cultuur van de leerlingen, veel aandacht besteden aan het leren van de Nederlandse taal en de kinderen bekend maken met alle facetten van de Nederlandse maatschappij.