Kindcentrum Paulusburcht

Eerste Groenelaan 88 - 1901 TE Castricum
0251 - 650 565
Kindcentrum Paulusburcht
Kindcentrum Paulusburcht

Kindcentrum Paulusburcht biedt onderwijs en opvang onder één dak, met één visie, één team en één leiding.

Verschillende medewerkers hebben een combinatiefunctie. Zij hebben bijvoorbeeld de rol als onderwijsassistent in de klassen en als BSO-medewerker bij de buitenschoolse opvang. Dit maakt het dat pedagogische medewerkers betrokken zijn bij alle kinderen en tijdens de BSO kunnen zorgen voor een doorgetrokken lijn in pedagogisch klimaat op kindcentrum Paulusburcht.

Vanuit het basisonderwijs, peuters, voorschoolse opvang (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO) is ons uiteindelijke doel dat alle kinderen gedurende de tijd op het kindcentrum hun natuurlijke nieuwsgierigheid, creativiteit, onderzoekende houding en het plezier in leren behouden en uitbouwen, zodat zij na groep acht vol zelfvertrouwen Kincentrum Paulusburcht verlaten op weg naar hun toekomst. Daarin staat de onderlinge verbinding tussen leerlingen, teamleden en ouders centraal.