OBS De Knotwilg

Waterlinie 2 - 2965 CC Nieuwpoort
0184 - 601 729
OBS De Knotwilg
OBS De Knotwilg

De Knotwilg is een school waar kinderen en volwassenen met plezier werken. We vinden het belangrijk dat er rust en stabiliteit is in de school. Het is belangrijk dat zowel de kinderen als de volwassenen zich veilig voelen op onze school. Wij respecteren elkaars eigenheid. Wij willen onze leerlingen meegeven dat zij zelf mede verantwoordelijk zijn voor het geluk en plezier van zichzelf en de ander.

Samen met de ouders en de leerlingen zijn de leerkrachten verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Overleg met en ondersteuning van de ouders is daarom belangrijk binnen onze school.

Het team van De Knotwilg heeft unaniem besloten om inclusief onderwijs te gaan verzorgen. Dit houdt in dat alle kinderen die bij ons op school aangemeld worden, welkom zijn! Niet het aanbod is leidend maar de behoeften, de vragen van het kind.