Prinses Beatrixschool

Reijmerweg 92 - 6871 HG Renkum
031 - 731 51 30
Prinses Beatrixschool

Op de Prinses Beatrixschool werken wij vanuit de Christelijke identiteit samen, waarbij het welbevinden en het omgaan met elkaar centraal staan. In alles wat wij doen streven wij deze doelstelling na.

Wij vinden, de omgang met elkaar, respect, vertrouwen, waardering, samenwerking, toekomst, ontwikkeling en plezier belangrijke begrippen.

Op de Prinses Beatrixschool is iedereen welkom, ongeacht godsdienst.

Wij leren kinderen wat zij nodig hebben voor de toekomst. Dit betekent dat we werken aan cognitieve kennis en vaardigheden en het sociaal welbevinden.

De Prinses Beatrixschool biedt de kinderen een veilige en uitdagende leer-en speelwerkplek.