School met de Bijbel Koningin Beatrix

Margrietweg 6 - 3253 BM Ouddorp
018 - 768 23 06
School met de Bijbel Koningin Beatrix
School met de Bijbel Koningin Beatrix

Onze school is te typeren als een Christelijke school op reformatorische grondslag met een ‘open toelatingsbeleid’. Onze christelijke levensbeschouwing heeft uiteraard gevolgen voor de inhoud en vormgeving van ons onderwijs en daarmee alles wat tot uitdrukking komt in ons denken, spreken en handelen. We houden rekening met verschillen. Adaptief onderwijs (ontwikkelingsgericht-en handelingsgericht werken) houdt voor ons in dat wij steeds zoeken naar de mogelijkheden om recht te doen aan het omgaan met verschillen, het bieden van onderwijs op maat en het geven van de juiste ondersteuning. Wij gaan uit van de onderwijsbehoeften en ondersteuningsvraag van het kind binnen een lerende, gestructureerde, opbrengstgerichte organisatie en geborgde leerlingenzorg. De school, het zorgteam en de leerkrachten gaan uit van mogelijkheden en niet van onmogelijkheden. De school beschikt over een ruime expertise om leerlingen bij wie de ontwikkeling stagneert hulp te bieden en werkt planmatig aan verbetering van het onderwijs.