Sint Walfridus

Bazuinslaan 2 - 9781 HM Bedum
050 - 301 54 67
Sint Walfridus
Sint Walfridus

Sint Walfridus

Katholieke Daltonschool
Directeur: Ciska van Aken

De Walfridusschool is een goede, stabiele basisschool voor alle kinderen van 4 tot 13 jaar. De school is gehuisvest in een prachtig gebouw in het ‘forensendorp’ Bedum en ontvangt kinderen uit Bedum én uit de verdere omgeving.
De school heeft nog plaats voor kinderen die 4 jaar zijn of worden.

Waar gaan we voor

De Walfridusschool is een basisschool die kwalitatief goed onderwijs biedt op basis van Katholiek-sociaal denken en handelen.

Wij werken vanuit de kernwaarden van Dalton.

Wij gaan voor een fijne, open sfeer waar onze kinderen zichzelf zijn en hun eigen talenten maximaal leren ontwikkelen en zo optimaal kunnen functioneren in onze samenleving.

Waar staan we voor

Wij bieden kinderen een gestructureerde, veilige omgeving waarin zij de vrijheid hebben om zich te ontwikkelen tot zelfstandige persoonlijkheden. Dit doen wij in eerste instantie door de kinderen kwalitatief goed taal- en rekenonderwijs te bieden.

Daarnaast leren wij onze kinderen verantwoordelijkheid te nemen, samen te werken, kritisch te denken en wij ontwikkelen hun probleemoplossend vermogen.

De kinderen werken vanuit persoonlijke doelen binnen de Dalton-werkwijze met ondersteuning van moderne digitale tools.