Stichting De Vergulde Wagen

Van Boetzelaerstraat 48 - 2406 BG Alphen aan den Rijn
0172 - 424 048
Stichting De Vergulde Wagen

De Vereniging begon met 50 leden, inmiddels zijn dat er ruim 1300! In september 1999 is ons verenigingsgebouw ‘De Vergulde Wagen’ in de Van Boetzelaerstraat 48 geopend. Hier houden we onze exposities en ook de Erfgoedwinkel is hier gevestigd.

DOEL VAN DE VERENIGING
– Het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de geschiedenis van de gemeente Alphen aan den Rijn en haar bevolking.
– Het behoud van voorwerpen die belangrijk zijn voor de plaatselijke geschiedenis.
– Het behoud en het in goede staat houden van de in Alphen aan den Rijn aanwezig monumenten.

DE VERENIGING ZET ZICH IN VOOR:
– Het geven van bekendheid aan de historie van Alphen aan den Rijn ten behoeve van burgers, verenigingen en instellingen.
– Het adviseren van het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn inzake beleid en uitvoering op cultuurhistorisch gebied.
– Samenwerking met plaatselijke organisaties.
– Deelname aan werkgroepen en contacten met andere historische verenigingen in de regio.