Stichting Vrienden van de Heikant

Schubertstraat 700 - 5011 CW Tilburg
013 - 458 1100
Stichting Vrienden van de Heikant
Stichting Vrienden van de Heikant

Stichting Vrienden van de Heikant is een onafhankelijke stichting. De missie van de stichting is: het bevorderen van het welzijn van de bewoners, familieleden, vrijwilligers en personeel van Woon-zorgcentrum de Heikant. Dit doet zij door o.a. fondsen te werven, in de vorm van giften en donaties en zelf georganiseerde acties en deze vervolgens te bestemmen voor speciale voorzieningen die buiten de reguliere budgetten vallen van het woon-zorgcentrum. De stichting beperkt haar fondsenwervende activiteiten tot het verzorgingsgebied van de Heikant.

De Stichting heeft in de loop van de afgelopen jaren al veel aansprekende voorzieningen voor de Heikant kunnen financieren. Vlaggenschip is de rolstoelbus. Maar ook kleinere activiteiten als de aanschaf van een duo-fiets en een Juke-Box.

Stichting Vrienden van de Heikant heeft een onafhankelijk bestuur dat uit vrijwilligers bestaat. Zij hebben allen een sterke binding met de Heikant.

De inkomsten van de stichting bestaan uit:

  • Donaties,
  • Giften van particulieren zonder specifieke bestemming,
  • Deelname aan acties zoals de Vriendenloterij,
  • Eigen activiteiten met opbrengst,
  • Organisatie van benefietacties.